Context

De omgeving waarin wij leven en werken inrichten op een wijze dat deze toekomstbestendig is. Dit betekent een mooie en functionele omgeving tegen optimale kosten, met een interactie tussen publiek en privaat domein. Op het gebied van klimaat- en wateropgaven hier handelingsperspectief voor geven en kansen benutten is iets wat ik doe. Hierbij opererend vanuit de gedachte “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren”.