Welkom

Rodenburg Water Advies ondersteund bij procesvragen en inhoudelijke uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en stedelijk water. De focus is het maken van strategieën, ontwerpen en beleid om gebieden en projecten toekomstbestendig te maken. De ondersteuning kan op locatie bij de opdrachtgever, op projectbasis of als detachering. In alle activiteiten staat het overdragen van kennis en het leveren van toegevoegde waarde centraal.